Εξειδικευμένες Εργασίες Αποκατάστασεων - Επισκευές & Ειδικές Επισκευές (π.χ. Ενισχύσεις Σκελετού, Αποκαταστάσεις Δομικών στοιχείων & Μη ,Αποκαταστάσεις Οπλισμού , Υγρασίες, Στεγανοποιήσεις κλπ)

Λόγω της πολυετούς μας εμπειρίας με οποιαδήποτε μέθοδο αποκατάστασης σε Δομικά στοιχέια ή Τοιχοποιίες ή Οπλισμούς Beton με οποιαδήποτε προδιαγραφή επιβάlεται βασει της Ενδεδειγμένης Μελέτης Αποκατάστασης από το Στατικό Τμήμα Μελετών , είμαστε στην θέση να σας προσφέρουμε για οποιδήποτε Κτίριο και Κατασκευή , Παλιότερη ή νεότερη . Ακολουθούμε την εξέλιξη της Τεχνολογίας και μέσω Διερευνήσεων από τους Στατικούς Συνεργάτε και την ανάλυση των δεδομένων ήτοι , Κρουσιμετρήσεις , Μαγνητομετρήσεις , Λείψεις Δειγμάτων Beton (Καρότα) , Αναλύσεις Δεδομένων Τοιχοποίας και Δειγμάτων τους και κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου έχουμε την δυαντότητα αναλόγως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτιρίου σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε να προτείνουμε διαφορετικές Λύσεις για Εξειδικευμένες Εργασίες Αποκατάστασης και ενίσχυσης με πολλές επιλογές . Η πρόταση μας θα είναι βασισμένη στις ιδιαίτερες και μοναδικές για κάθε κτίριο συνθήκες και δεδομένα και θα ακολουθήσουμε την Στατική Μελέτη που έχει διαμορφωθεί ειδικά και ξεχωριστά για κάθε περίπτωση . Ομοίως για Εξειδικευμένες Εργασίς Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών που κατόπιν αξιολόγησης των ιδιαίτερων και μιναδικών χαρακτηριστικών θα γίνει η αντίστοιχη πρόταση και επιλογή προς εσάς για την μέθοδο αποκατάστασης που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση . Η υγρασία , στεγανοποιήσεις , μονώσεις λόγω των τεχνολογικά εξελιγμένων υλικών και μεθοδολογίας που δεν σταματούν να αναπτύσονται και να εξελίσονται μας δίνουν πλέον εφαρμοσμένες λύσεις για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε Εξειδικευμένες Εργασίες για την αποκατάσταση Κτιριακών Κατσκευών .Η άριστη συνεργασία μας με τις κορυφαίες εταιρείες υλικών στον κόσμο(αναλόγως των προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων Μελέτης που περιγράφετε) και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα αλλά και η υποστήριξη με Τεχνικούς Συμβούλους των Εταιρειών μας δίνουν ένα σημαντικό προβάδισμα στην εκτέλεση αυτών των εργασιών με πάρα πολλές επιλογές και επίβλεψη και συνεργασί των  Μηχανικών πέραν των Μελετητών με τους Τεχνικούς Συμβούλους των εταιρειών που μας δίνουν εγγύηση Ποιότητας και Κατασκευής με την προσωπική τους παρουσία και Επίβλεψη και ανάλυση των Επιστημονικών δεδομένων , προσφέρουμε ένα αποτέλεσμα σε διπλό επίπεδο , Μελέτης αλλά και Εφαρμογής για την αντιμετώπιση – πρόκληση όλων των Εξειδικευμένων Εργασιών . Πλέον οι λύσεις είναι πάρα πολλές και εξετάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε κτιρίου και τις ειδικές απαιτήσεις των Πελατών που σε συνδυασμό με την εμπειρία μας αποκαθιστούμε την οποιαδήποτε εξειδικευμένη Εργασία Αποκατάστασης με επιτυχημένο τρόπο και άριστο αποτέλεσμα .

Εργασίες Προσαρμοσμένες στις Ανάγκες & Επιθυμίες των Πελατών μας  

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων με Ιδιώτες , Επαγγελματίες , Οργανισμούς και μεγάλους επενδυτικούς Ομίλους έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ειδική συνθήκη και απαιτήσεις μας ζητήσετε . Εχουμε την ευελιξία και την ικανότητα να εργασθούμε στις συκολότερες συνθήκες , εκτελώντας και ακολουθώντας το δικό σας χρονοδιάγραμμα με επιτυχία και παράδοση σε συντομότερο χρόνο από τον ζητηθέντα . Εως τώρα έχουμε εκτελε΄σει με επιτυχία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες , με οποιοδήποτε ωράριο σε πολυχύχναστους δρόμους των Αθηνών και της Επαρχίας ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας σε μεγαλύτερο βαθμό από τον ζητηθέντα . Πάνω από όλα η ικανοποίηση των πελατών μας είναι η προτεραιότητα μας και η ικανοποίηση μας προκύπτει από την δημιουργία και την δική σας ευχαρίστηση και εξυπηρέτηση . Κάθε έργο που αναλαμβανουμε το θεωρούμε προσωπικό μας έργο και δημουργία και το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο με πλήρη επαγγελματική συνείδηση αλλά σας προσωπικό ζήτημα για να ικανοποιήσουμε εσάς , κάτω από οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνθήκες . Η απολαβή μας είναι η ικανοποίηση μας για την εκτέλεση της εργασίας μας με μεράκι και αγάπη προκειμένου να επεκτείνουμε των κύκλο των πελατών μας που εν συνεχεία και εκ του αποτελέσματος μετατρέπονται σε εγκάρδιοι φίλοι μας . Προτεραιότητα μας η δημιουργία και εσείς . Ειμαστε σε θέση να παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για οποιδήποτε έργο και να επιβλέψουμε και να κατασκευάσουμε το οποιοδήποτε έργο που το αντιμετωπίζουμε σαν προσωπική πρόκληση , στεκόμενοι δίπλα στον συνάνθρωπο μας με ευαισθησία και «Φιλότιμο» .