Επισκευές & Συντήρηση Διαμερισμάτων - Κατοικιών & Επαγγελματικών Κτιρίων

Οι επισκευές και η Συντήρηση των Διαμερισμάτων , Κατοικιών & Επαγγελματικών μας Χώρων με την πάροδο του χρόνου και με προκληθείσες φθορές από οποιαδήποτε αιτία, φυσική φθορά ή άλλο αίτιο είναι ένα βασικό και αναπόσπαστο κομάτι των κτιρίων που πρέπει να διαχειριζόμαστε με τον αποδοτικότερο τρόπο για την ευκολότερη διαβίωση μας . Με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται κρυφές αιτίες που δεν ήταν ορατές και μας δημιουργούν προβλήματα που τις περισσότερες φορές μας δυσκολεύουν και μας αγχώνουν . Υπάρχουν κατασκευαστικές λύσεις για οποιαδήποτε επισκευή  συντήρηση που πρέπει να εξακριβώνονται πλήρως τα πραγματικά αίτια χωρίς προφάσεις για διόγκωση των κατασκευαστικών προβλημάτων και με λεπτομερή ανάλυση καταγραφή και επεξήγηση προς τον οποιοδήποτε ενδιαφέρομενο ιδιώτη ή επαγγελματία . Κατά το στάδιο της επεξήγησης χρησιμοποιούμε την Επιστημονική Ανάλυση και Επσιτημονικά Δεδομένα προκειμένου να καταστήσουμε κατανοητό το πρόβλημα που προέκυψε , την αιτία του σε οποιονδήποτε και να του εξηγήσουμε τις δυνατότητες και επιλογές αποκατάστασης και συντήρησης . Η τελική απόφαση σας είναι σεβαστή προτείνοντας πάντα μία μέθοδο εφαρμογής υλοποιήσιμη και σύμφωνη με τους Κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης προκειμένου να γνωρίζετε με οποιαδήποτε λεπτομέρεια την προτεινόμενη μεθοδολογία αντιμετώπισης που σας προτείνουμε που θα είναι διασταυρούμενη από εσάς μέσω του διαδικτύου ή άλλων πληροφοριών . Βρισκόμαστε δίπλα σας με «Φιλότιμο» και σεβασμό προς εσάς , αφουγραζόμενοι την κτιριακή κατασκευή σας , το έτος κατασκευής , πιθανές κακοτεχνίες χωρίς να αφήνουμε την παραμικρή υπόνοια παρεξήγησης και με λεπτομερή καταγραφή και απόδειξη των αιτιών και των μεθόδων αποκατάστασης σε επίπεδο επισκευής και συντήρησης . Τα προβλήματα στα κτίρια σε επισκευές και συντηρήσεις δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν και να προκαλούνται . Εμείς από την πλευρά μας θα σας προτείνουμε διαχρονικές λύσεις που θα μας εξασφαλίζουν την μέγιστη διάρκεια ζωής σε συνάρτηση με το αισθητικό αποτέλεσμα και την σχέση Ποιότητας – Τιμής . Το κίνητρο μας δεν είναι η Οικονομική μας αποκατάσταση μόνο , αλλά η ικανοποίηση σας και η μελέτη εφαρμογής που θα σας δώσει μία ανάσα και θα σας απαλάξει από μελλοντικά προβλήματα σε μεγαλύτερο βαθμό . Η χαρά μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες-φίλοι σε όλα τα επίπεδα και η δημιουργία εκ του αποτελέσματος που θα σας προτρέψει να διαβιώνετε σε Κτίρια που θα σας προσφέρουν Ψυχική Ηρεμία με Θετικότητα για οποιοδήποτε πρόβλημα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού .