ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κατασκευαστικές Εργασίες Κατοικιών & Κτιρίων

Διαχείριση Ακινήτων

Υπηρεσίες Μεσιτικού Γραφείου

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κατασκευαστικές Εργασίες Κτιρίων - Επαγγελματικών Χώρων & Κατοικιών με μεγάλη εμπειρία, αποδεδειγμένα επιτεύγματα και άριστες συστάσεις .

Η συστηματική και μεθοδική εργασία, η αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα, η γρήγορη αντίληψη, το ομαδικό πνεύμα και οι άριστες σχέσεις με πελάτες, αντιπροσωπεύουν τις βασικές επαγγελματικές ικανότητες.

Ίδρυση Τεχνικού Γραφείου ΧΡΗΣΤΟΥ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΣΗ 1965

Κατασκευή Κατοικιών & Κτιρίων , Villa's , Συγκροτημάτων Κατοικιών , Ανακαινίσεις Διαμερισμάτων και Επαγγελματικών Χώρων με ειδίκευση στην κατασκευή και διαμόρφωση Εργασιακών Χώρων , τραπεζών (καταστήματα και γραφεία) και Mεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Citibank, Aspis Bank, Εθνική Ασφαλιστική, Λιβανός Shipping, Teleperformance Greece ,Mr. & Mrs White Hotel , OTE ESTATE κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1991:Απόφοιτος Γενικού Λυκείου.

1993:Απόφοιτος Σχολής ΑΚΤΟ

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

 

PROFESSIONAL PROFILE 

 

Building Constructions of Technical projects with extensive experience, proven achievements and excellent recommendations.

The systematic and methodical work, the effective collaboration with colleagues and partners at all levels, quick perception, team spirit and excellent relationships with customers, represent the basic professional skills.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Technical Office CHRISTOS & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ KOKKOSIS 1965

Construction of Residential , Villas , Residential Complexes  Combo's , Appartment Renovations and Commercial Premises & Professional properties, specializing in the manufacture and fitting workplaces in Banks (branches and back offices) and Large Scale companies such as Citibank, Aspis Bank, Eurobank, National Bank of Greece, National Insurance SA, Livanos Shipping, Teleperformance Greece . Mr & Mrs White Hotel etc. , OTE ESTATE etc .(See attached list- Project Portfolio).

GENERAL INFORMATION

1991High school Diploma.

1993 Technical College ‘Akto’

Languages:English, French

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

Κοινοποίηση σελίδας